tisdag 3 oktober 2017

Granen vid din moders hydda
Var än du fjärran är, så lyss till suset
av granen, skuggande din moders hydda!
Du helga träd, du alltid sommarprydda,
som stiger himmelssträvande ur gruset!